silnik Big omec

Otwieranie nowych działów w zakładach produkcyjnych czy przetwórczych, a także wszelkiego rodzaju kolejnych działalności z nimi związanych łączy się często z dużymi inwestycjami. Z tego też powodu stawia się na współpracę z doświadczonymi inżynierami, którzy potrafią projektować bezpieczne oraz wydajne układy. W takim momencie należy zwracać uwagę przede wszystkim na wymagania techniczne, tak aby w parze z efektywnym działaniem różnego rodzaju ciągów technologicznych szła ich także niska awaryjność. Za kluczowe uważa się m.in. dopasowanie odpowiedniego silnika, który powinien służyć jak najdłużej. Jakie więc parametry warto uwzględnić podczas jego wyboru?

Odpowiedni rodzaj napędu

Aby odpowiednio dobrać silnik elektryczny do konkretnej instalacji, należy przede wszystkim opracować wymagania, które musi on spełniać. W praktyce oznacza to określenie stopnia przewymiarowania mocy silnika względem wykonywanej przez układ pracy. Wszystko zależy więc od tego, jak często będzie uruchamiana maszyna oraz jakim maksymalnym obciążeniom będzie poddana. Ma to bezpośrednie powiązanie ze sprawnością silnika oraz przekładni, a odpowiednie ich dopasowanie odbija się m.in. na ich żywotności.

Moc – najważniejszy parametr?

To, z jakim obciążeniem będzie musiał pracować silnik, wpływa na wybór wartości jego mocy. Wśród stosowanych jednostek spotkać można takie o mocy nieprzekraczającej 1 kW, jak i o mocy niemalże 400 kW. Jednakże moc powinno się dopasowywać zawsze do docelowego obciążenia układu, wliczając to również straty mocy na niektórych odcinkach instalacji czy dodatkowe obciążenie w postaci nowo dodanych elementów. Dlatego też ważne jest nie tylko dokładne opracowanie nowych układów przemysłowych, lecz także ciągłe kontrolowanie tych już działających oraz ponowne kalibrowanie tych modernizowanych.

silnik

Wysoka sprawność to większe oszczędności

Wśród silników elektrycznych, które są wykorzystywane w przemyśle, wyróżnia się m.in. ich klasy sprawności. Wielkość ta pozwala określić straty energii elektrycznej pobieranej przez napęd. Jak się można domyślić, im wyższą sprawnością charakteryzuje się silnik, tym zużycie prądu będzie niższe. Łatwo więc ocenić, że będąc inwestorem przemysłowych zakładów, warto stawiać na napędy o jak najwyższej sprawności. Wyróżnia się obecnie trzy klasy sprawności silników elektrycznych:

  • IE1,
  • IE2,
  • IE3.

W planach jest wyznaczenie również wyższej, czwartej klasy IE4, dla której nie są zdefiniowane jeszcze warunki techniczne. Jedynym mankamentem wysokosprawnych mechanizmów jest ich cena, ale jak wiadomo nie od dziś – za lepsze efekty ponosi się również większy koszt.

Oprócz opisanych parametrów należy również zwracać uwagę na wiele innych aspektów, takich jak dopasowanie silnika do zastosowanych w układzie przekładni, a także konieczność zastosowania wielu napędów w jednej instalacji przemysłowej. Niezależnie więc czy mowa o skomplikowanej linii produkcyjnej, czy stosunkowo prostym układzie przenoszącym – prawidłowe dopasowanie silnika ma ogromne znaczenie dla opłacalności inwestycji w przemyśle.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit